Share Code Vip Like Giao Diện Đẹp

(ảnh minh họa)
Hướng Dẫn Sử Dụng : 
Edit config tại :  _config và \Card\_config và core\Token\_config
Sửa Gmail Gửi Kích Hoạt Tài Khoản Tại : \login\function/active
Tải File hacklike_vip.sql Lên phpmyadmin Là Xong
Edit cron Tại :
 1. /core/Cron/Like.php
 2. /core/Cron/Like0.php
 3. /core/Cron/CMT.php
 4. /core/Cron/Reaction.php
 5. /core/Cron/Share.php
 6. /core/BUFF/CMT.php
 7. /core/BUFF/Like.php
 8. /core/Cron/Like1.php

Cách Tạo Package :
 1. domain/index.php?DS=Add_Package_Reaction
 2. domain/index.php?DS=Add_Package_Like
 3. domain/index.php?DS=Add_Package_Share
 4. domain/index.php?DS=Add_Package_CMT

  Tạo Data
  Xóa Table package Và Up File Này Lên: Tải Data
  Link Dowload: Tải Code
  Demo: VipLike.Net
  Code By: Duysexy
  - Chúc Các Bạn Thành Công !

  5
  4
  3
  2
  1

  No comments:

  Post a Comment