DỊCH VỤ MARKETING FACEBOOK

😍😍😍 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK 😍😍😍

👉 Lưu ý : Tất cả tính bằng 💟💟 ATM 💲 💛💚 . Card💲 thì thêm 20% ạ 💟 . Tất cả • VIP LIKE  • VIP TIM  • VIP HAHA 😃 . Mỗi ngày chỉ có thể đăng 15 post/1 ngày mới có hiệu lực 😜 . Quá 15 post /1 ngày sẽ không được 😨.
🌟 VIP LIKE  ( đăng bài đăng là tự có like  thả vào . ) Lưu ý : Đăng stt nó sẽ lên từ từ  .
- 90.000💲 = 100 Like 1 tháng 😍💞💪
- 120.000💲= 200 Like 1 tháng 😍💞💪
- 150.000💲 = 400 Like 1 tháng 😍💞💪
- 200.000💲 = 600 Like 1 tháng 😍💞💪
- 250.000💲 = 1.000 Like 1 tháng 😍💞💪
- 440.000💲 = 1.500 Like 1 tháng 😍💞💪
- 540.000💲 = 2.000 Like 1 tháng 😍💞💪
Ai cần số lượng like nhìu hơn thì ib 💪💪
🎢🎢🎢 VIP FOLLOW 🔫
- 1.000 Follow ( người theo dõi ) = 20.000 💋
- 5.000 Follow ( người theo dõi ) = 100.000 💋💋
- 10.000 Follow ( người theo dõi ) = 200.000 💋💋💋
- 20.000 Follow ( người theo dõi ) = 400.000 💋💋💋💋
- 50.000 Follow ( người theo dõi ) = 900.000 💋💋💋💋💋
- 100.000 Follow ( người theo dõi ) = 1.800.000 💋💋💋
Liên Hệ: https://www.facebook.com/VTNH332004.LapTrinhTuongLai5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment