Cải Thiện Tốc Độ Kết Nối Mạng Với Windows Auto-Tuning

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt chế độ Windows Auto-Tuning mặc định nhằm tăng tốc độ kết nối Internet một cách đáng kể. Có thể áp dụng trên tất cả các phiên bản Windows.
Vậy Windows Auto-Tuning là gì ? 
Windows Auto-Tuning là kĩ thuật tự động điều chỉnh thông số kết nối TCP (Transmission Control Protocol - Giao thức điều khiển truyền vận ) trên băng thông có độ trễ ( ping ) cao, được Microsoft tích hợp vào Windows nhằm tăng tốc độ kết nối trong một số trường hợp ( thường là để update Windows từ máy chủ Microsoft ). Tuy nhiên, tính năng này lại cản trở cấu hình phần cứng cũng như tốc độ kết nối Internet khi sử dụng.

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra chế độ Windows Auto-Tuning xem chúng đang ở chế độNormal hay Disable bằng cách chạy Cmd dưới quyền admin, sau đó gõ lệnh netsh interface tcp show global .
Sau khi thực hiện lệnh, bạn cần kiểm tra mục Receive Window Auto-Tuning Level, nếu đang ở chế độ "normal" thì đồng nghĩa nó đang được sử dụng bởi Windows để tối ưu hóa kết nối TCP Tuning.
Để tắt Window Auto-Tuning, chúng ta gõ lệnh netsh int tcp set global autotuninglevel=disable .
Sau khi tắt, chúng ta có thể kiểm tra lại bằng lệnh netsh interface tcp show global, vậy là xong, chế độ Window Auto-Tuning đã được tắt và tốc độ kết nối mạng được cải thiện đáng kể.Để bật lại chế độ Auto-Tuning, chúng ta gõ lệnh netsh int tcp set global autotuninglevel=normal .

Bạn có thể kiểm tra tốc độ kết nối sau khi bật/tắt Window Auto-Tuning bằng http://www.speedtest.net/ . Tốc độ kết nối có thể chênh lệnh tới ~ 3Mbps sau khi tắt Window Auto-Tuning. Vì tốc độ mạng hiện tại trong lúc mình viết bài này rất yếu ( do đứt cáp ) nên mình không thể cho các bạn kiểm chứng được trước & sau khi tắt Window Auto-Tuning, tuy nhiên bạn cũng có thể tự kiểm chứng sau khi thực hiện thủ thuật này. 

Chúc các bạn thành công !

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment