Thông Báo Lớn !!!

Khương Trung Thạch Xin Tuyên Bố !!
Vào ngày 24/5/2017 . Đúng 14h00 Tôi sẽ đánh sập trang web Chinhphu.vn ! ViekNa/\/\N0ila`la`m 

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment