HƯỚNG DẨN CÁCH TẠO PAGE CÓ TICK XÁM MỚI NHẤT 2017

HƯỚNG DẨN CÁCH TẠO PAGE CÓ TICK XÁM MỚI NHẤT 2017
chào các bạn ! hôm nay sẽ hướng dẩn các bạn tạo 1 fanpage có tick xám

                                                                                  (demo)

-có 2 cách để tạo ra 1 page như thế này chúng ta cần có các thứ sau
thứ nhất là 1 nick tạo từ (us) hay gọi là mỹ được tạo với ip và ngôn ngữ mỹ
thứ 2 là địa chỉ rỏ ràng tại mỹ ( vì chỉ có nước ngoài mới có dịch vụ này )
sau khi tạo 1 fanpage và các bạn đợi 1 tuần
sau đó nó sẽ hiển thị ở mục cài đặt nút VERIFIED
vào đó và xác nhận sdt
còn cách nhân bản tớ sẽ viết sau

5
4
3
2
1

4 comments: