HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ. ւ.Դ - Hùng Chiều

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN KÍ TỰ
Ձ.Օ. ւ.Դ
Bước 1 : Cần một nick còn lượt rename (đổi tên)
Bước 2 : vào đổi ngôn ngữ thành Español
Bước 3 : tải geoproxy để fake Ip
bước 4 : vào rename fake ip Bzazil chọn ip 1 hoặc 2 rồi coppy tên
Ô thứ nhất ta điền : Ձ.Օ.
Ô thứ hai ta để trống
Ô thứ ba ta điền : ւ.Դ
sau đó sever lại :D ...
ok chúc cách bạn thành công
Download tut tại đây:

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment