Tut Report Account Facebook Xuyên Veri

Kết quả hình ảnh cho Report FB
 • Trước tiên dùng 2 clone fake ngôn ngử thái lan 
 • báo cáo -> mạo dạnh -> chò trơi , ra báo cáo avt -> sex 
 • fake 1 account i như victim để Quê Quán Thượng hải nhé 
 • fake ip + ngôn ngử tàu báo cáo mạo danh tôi -> iu cầu đóng tk
 • Qua link report 13t
 • Chọn 10 năm 
 • Thần chú :Click Vào Đây Để Xem !
 • Xong tạo thêm 1 clone khác như victim nhưng đổi sang thái lan quê quán băng cóc nhé
 • Link report 13t 
 • Chọn 10 năm 
 • Thần chú :Click Vào Đây Để Xem !
 • Xong fake sang VQA reg 1 clone victim đổi quê quán lôn đôn nhé báo cáo mạo danh tôi
 • https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 • Dòng đầu điền tên bạn
 • Dòng thứ hai điền tên victim
 • Dòng thứ ba điền link victim
 • Dòng thứ tư điền email victim ,check không ra thì điền null
 • Dòng thứ năm điền   Now I need some money, if you do not give me that money, I hack your Facebook account
 • Dòng thứ 6 không cần điền
 • Dòng cuối điền  : Click Vào Đây Để Xem !
 • Fake sang việt nam tạo clone i như victim là tp hồ chí minh nhé
 • báo cáo mạo danh tôi 
 • Dô link báo cáo trẻ chưa đủ dữ liệu ( fake 1 cái thẻ bảo hiểm hay cái gì đó để 2k4 2k5 )
 • Hãy xóa tài khoản này vì nó chưa đủ tuổi để sử dụng facebook, cám ơn ( chổ gmail check k ra để là null )
 • Xong ae dùng clone khác all clone trên :V -> báo cáo sex gợi dục -> tk này bị hack -> đóng t.k 
 • TUT BYBACHDZ XIN ĐỪNG DAME TAO VÌ NÓ XUYÊN VERI :( 
 • Blog : Minh Haku IT

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment