TUT RENAME KHÔNG CẦN CHỜ 60 NGÀY

      

Chuẩn bị: Bạn cần có ít nhất 1 id card với tên muốn đổi, ví dụ: CMND, Giấy khai sinh.....

Bước 1: Tạo 1 Id Card Facebook Tại:  http://www.funjaki.com/apps/generate-facebook-id-card

Bước 2: Fake IP US (Bước này giúp bạn nhanh đổi được tên thôi, bạn không làm bước này cũng không sao cả)

                     Ô 1 và Ô 2 là nghi Họ và Tên bạn muốn đổi
                     Ở Ô Lý do thay đổi Bạn chọn : Thay đổi tên hợp pháp.
                   Ô cuồi là bạn chọn id card vừa tạo ở lúc trước để up lên


Bước 4: Ấn Gửi và vào email của bạn đợi mail về mà rep mail với đoạn sau:
              
          Please update my name.


5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment