TRAO ĐỔI TEXTLINK CHO BLOGLINK LIÊN KẾT
(Copy link này vào trang Home của website bạn)
<a href='https://letientruong.blogspot.com/' title='Lê Tiến Trưởng Blog'>Lê Tiến Trưởng Blog</a> Lê Tiến Trưởng Blog
Nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kết nối cộng đồng các website, hôm nay Lê Tiến Trưởng Blog xin đuợc liên kết text link với các blog website, forum...của các bạn gần xa.
YÊU CẦU
  • Chèn text link phía trên của mình vào home của website bạn.
  • Ưu tiên cho web/blog về Công nghệ Thông tin.
  • Nội dung không vi phạm thuần phong mỹ tục và có nội dung phản động.
  • Sau khi trao đổi Link, nếu bạn xóa link của mình mà không thông báo lí do (vd: do data lỗi, hosting trục trặc,..) thì sẽ không trao đổi với bạn nữa.
NỘI DUNG LIÊN KẾT
Bạn nào có nhã ý muốn liên kết thì comment phía dưới nhé. Thông tin gồm:
  • Tittle:....
  • URL:....
Chú ý: Trước khi comment trao đổi liên kết, các bạn vui lòng đặt liên kết của mình lên Website/Blog của các bạn trước nhé. Cám ơn!

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment