SHARE CODE VIRUS FACEBOOK

chào các bạn, mấy ngày nay xôn xao vụ mã độc tràn qua tin nhắn. và đây là code của mã độc, các bạn coppy code mà dùng <3

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment