SHARE WEB BUFF SUB VIỆT KHÔNG TIME - BOTKID.GA

Bước 1: Vào BOTKID.GA Và Đăng Nhập
Bước 2: Vào Đây Share bài viết + Tag 5 Friend
Bước 3: CMT STT Tên + ID ( Demo: Lê Quang Thái - 123456789) để kích hoạt VIP 7 ngày
Bước 4: Nhận VIP Và Vào Lại BOTKID.GA BUFF SUB KHÔNG TIME


5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment