Share Code BotVipLike Bản Cũ

Hôm bữa thấy nhiều anh em xin code web bot nên giờ TruongTuan-IT.Cf Sẽ Share code Cho các Bạn Về  Nghịch và ngâm cứu <3

Demo:- Một số chức năng:
+ Bot Like
   + Bot Ex Like
    + Bot Comment
+Boom Like
    + Boom Comment
Và nhiều chức năng khác...

Hướng Dẫn Sử Dụng
  • Chỉnh Sửa Các File Data.php  - Cron/Data.php

  1. - Code Được Share By Trương Tuấn - IT
  2. - Nếu Là Người Việt Nam Xin Để Lại Nguồn Khi Coppy Bài Viết TruongTuan-Tt.Cf <3
  3. - Editer By Trương Tuấn5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment