hướng dẩn report kiểu 2015
Report Nick  Facebook kiểu 2015 :
Chuẩn bị : 5 acc Facebook
.Cách làm 1:
-Vào trang người bạn muốn report: Chọn dấu …(dấu 3 chấm)
+Chọn “Đây là một tài khoản giả mạo”
+Chọn “Người chơi trò chơi”
+Chọn “Gửi facebook xem xét”
Nhấp xong là Ok
.
-Cách làm 2:.cùng vào trang rồi chọn dấu 3 chấm
+Acc 1:chọn báo cáo “Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức “
+Acc 2 và 3:Chọn báo cáo “ tài khoản giả mạo” chọn tiếp “Khác”    
+Acc 4và 5:Chọn báo cáo “nội dung không phù hợp” tiếp tục chọn “khiêu dâm và khỏa thân

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment