[ FaceBook ] Hướng Dẫn Đỗi Tên Dấu Tích ✔


+ Các Bạn Muốn Đỗi Tên Trước Tiên Là Phãi Fake CMND Nhé 
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621
- Tên mới : Thành Hiền ✔
- Họ : Nguyễn
- Lý Do Thay Đổi : Lỗi chính tả , hoặc thêm biệt hiệu đều được
- Úp CMND Lên
chờ vài phút fb rep case thì rep lại :Hello Facebook Team : This is my identify card to named my timeline so please check it and reactive my account . 
Full Name : Nguyễn Thành Hiền ✔ 
Please verify and updates on the account for me. Thanks Facebook Team !

VIDEO HƯỚNG DẪN: https://youtu.be/41ktce0jEW4

5
4
3
2
1

1 comment: