DỊCH VỤ MAKERTING FACEBOOK ONLINE BY TRẦN HOÀNG DŨ

DỊCH VỤ MAKERTING FACEBOOK ONLINE BY TRẦN HOÀNG DŨ
Nhận Mỡ Khóa Tài Khoản Tên Giả : 150K ( Không Mail 200K )
Nhận Mỡ Khóa Tài Khoản Checkpoint 13t : 150k ( Không Mail 200K )
Nhận Mỡ Khóa Tài Khoản Bị FAQ Mạo Danh : 200K ( Không Mail 250K )
Nhận Report Nick Mà Bạn Ghét : 100K - 600K
Nhận Bảo Mật Nick Chống Report, Checkpass... : ( 300K, Die Unlock Free )
Nhận Bảo Kê Nick Facebook HotFace Theo Tháng ( 150K/1 Tháng )
Nhận Hack Tài Khoản Của Người Khác ( 200K - 600K )
Nhận Làm PSD CMND Chuẩn ( 50K )
Nhận Kéo Sub Số Lượng Lớn

-------------------------------------------------------------------------------
Nhận Dạy Mỡ Khóa Tài Khoản Các Loại ( 400K )
Nhận Dạy Report Nick Facebook ( 500K )
Nhận Dạy Hack Pass Facebook ( 600K )
Nhận Dạy Làm PSD CMND Chuẩn ( 100K )
Nhận Dạy Kéo Sub ( 200K )

-------------------------------------------------------------------------------
Bán TUT Mỡ Khóa Nick Các Loại ( 100K /1 TUT )
Bán TUT Report Các Loại ( 100K/1 TUT )
Bán PSD CMND Chuẩn ( 50K/1 PSD )
Bán TUT Hack Pass Facebook ( 300K )
-------------------------------------------------------------------------------
Nhận Chạy Ads Facebook
Nhận Tăng Like, Cmt Cho Những Cuộc Thi Đảm Bảo Winner ( 200K )

Mọi Chi Tiết Liên Hệ : Trần Hoàng Dũ

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment