[ Blogger ] Hướng Dẫn Thêm Button Vào Blogspot


Bước 1 : Đầu tiên, bạn cần thêm thư viện jQuery vào blog bằng cách thêm đoạn sau vào phía dưới thẻ<head>
Nếu bạn nào đã từng thêm thư viện jQuery vào blog rồi thì có thể bỏ qua bước này
Bước 2 : Tiếp theo, hãy thêm đoạn code dưới đây vào phía trên thẻ đóng </body>
Bước 3 : Thêm đoạn code dưới đây vào phía trên thẻ  ]]></b:skin>

Làm sao để sử dụng ?

Để thêm button “Like to Unlock” vào bài viết, đầu tiên hãy chuyển sang chế độ soạn thảo HTML
1
Tiếp đó, điền đoạn code dưới đây vào vị trí muốn sử dụng
trong đó : …….. là phần nội dung sẽ bị ẩn đi
Cuối cùng, hãy xuất bản bài viết. Bây giờ, để xem phần nội dung bị ẩn đi, người dùng sẽ buộc phải like, twitter, +1 bài viết của bạn.
Chúc các bạn thành công

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment