AUTO - BOT - BOOM - LIVESTREAM FACEBOOK ~ STARLIKE.ML

========http://StarLike.ML========
Có Những Các Chức Năng Như Sau :
<3 KHU VỰC AUTO :
-Auto Like
-Auto Comments
-Auto Sub
-Auto Share
-Auto Update STT
-Auto Post Wall
-Auto Add Friends
-Auto INBOX
-Auto Confirm Friend Requests (Auto Chấp nhận KB)
-Auto Xóa Status
-Auto Xóa ALL Friend
-Auto Post Group
<3 KHU VỰC BOT :
-Bot Ex Like
-Bot Like New Feed
-Bot Cảm Xúc
-Bot Like Comments
-Bot Sao Vàng
-Bot Simsimi
-Bot Comments Random
<3 KHU VỰC BOOM :
-Boom Like
-Boom Comments
-Boom Wall
~ Đặc Biệt Còn Có Live Stream Facebook Cho Anh Em xài ^^
Mong Tất Cả Các Bạn Ủng Hộ Wed Của Chúng Tôi. Cảm Ơn <35
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment