Share Code Rút Gọn Link Ouo.io Bằng API không Cần Login Tài Khoản

Star Mạnh Blog | PSD Ảnh Bìa Đẹp, Thủ Thuật Chất
Bạn có thể rút gọn link của ouo.io trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần login tài khoản ouo.io bằng cách dùng API trong phần  Quick Link  của ouo.io. Và đây là Code rút gọn link  bằng API.
code này có thể chạy trên tất cả host free Hoặc vps linux (hostinger.vnhostinger.in ...vv) với 3 bước sau:
B1. Bạn đăng nhập vào tài khoản ouo.io
B2.truy cập vào Tool > Quick Link.

B3. Bạn coppy link API ouo.io của mình

B4. bạn download code của mình về và edit lại thay link API của bạn vào đoạn http://ouo.io/api/PSrpm48I?s= và lưu lại sao đó upload lên host của bạn.

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment