Hướng Dẫn Đổi Tên Facebook 1 chữ Quang Thái IT

Đây là kết quả của mình sau khi đổi tên:Các Bước Thực Hiện như sau:
Bước 1: Tải Ứng Dụng Geoproxy tại đây  Click ADD TO CHROME:
Bước 2: Vào FACEBOOK Chọn Ngôn Ngữ để đổi ngôn ngữ Bahasa Indonesia 

Bước 3: Mở Geoproxy ở góc bên phải màn hình lên:
Chọn Bất Kì Proxy nào đó tìm được:
Bước 4: Vào Setting đổi tên thôi: 


Mọi chi tiết và hỗ trợ nhấn Liên Hệ để được giải đáp

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment