TUT REPORT FAQ 2016


==========TUT REPORT FAQ 2016============
Cần 3 Clone
Bước đầu ! Clone 1
1 : fake ip us
2: vô https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
3 : điền đầy đủ thông tin victim
4 : chọn 9 năm
5 : dán tc: this is a fake account creafated by children which aims to harass me , I found it no age to use facebook, please close that account , thanking the facebook team
6 : vô wall fake ip khác vs ngôn ngữ khác
7 : báo cáo tk giả mạo => khác => sumit
8 : báo cáo tk mạo danh => tôi => sumit
Xong vào link: ( vẫn giữ IP Ngôn ngữ US nhé ):https://­www.facebook.com /­help/contact/­207005222725325
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victimn
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:
http://­laodong.com.vn/­phap-luat/­ky- an-pham-toi-hiep-d­am-den-kho-tin- 34300­1.bld
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.FAQ sex dồn dame chất 2015 by Phạm Đình Thắng Biểu tượng cảm xúc heart
~) Fake ip VQA ngôn ngử uk
~) báo cáo tk này ~) Tk này nội dụng k phụ hợp ~) Gợi dục ~) gửi fb
Xong vào link: ( vẫn giữ IP Ngôn ngữ US nhé ):
https://­www.facebook.com/­help/contact /207005222725325
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victim
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:
http://­laodong.com.vn/­phap-luat/­ky- an-pham-toi-hiep-d­am-den-kho-tin- 34300­1.bld
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account
Clone 2
ôi làm theo mình nhé!
 đăng nhập facebook.
Vào tường của nạn nhân.
Copy link nạn nhân.
Vào link này.
http://fb.com/help/contact/1408156889442791
 Có 4 dòng điền.
Dòng 1. Link nạn nhân.
Dòng 2. Tên đầy đủ nạn nhân.
Dòng 3. Chọn 11 năm..
Dòng 4. Copy Cái này vào.
– Hi Facebook Team
– That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook
– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set
out, – Thank you Facebook Team
Gửi và đợi nạn nhân die.
Clone 3
– bước 1 bấm vô báo cáo ở wall – tích vào Báo cáo tài khoản này -> tích Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức. – gửi FB xem xét
– tiếp tục bấm vào báo cáo tiếp -Báo cáo tài khoản này -> Đây là một tài khoản giả mạo -> tích vào Khác… rồi gửi FB xem xét
– tiếp tục đổi ngôn ngữ sang tiếng anh (us) vào wall victim bấm vào report -Report this account ->
This timeline is using a fake name bấm continue bấm tiếp vào dòng Submit to Facebook for Review
Rồi done tương tự áp dụng y hệt cách này với 9 nick clone còn lại …. victim sẽ die ở 3 dạng 1 là tên giả up cmnd 2 là ckeckpion 3 là FAQ (FAQ chiếm 50%)

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment