HƯỚNG DẨN CÁCH LẤY LẠI PAGES BỊ HACK

       
          HƯỚNG DẨN CÁCH LẤY LẠI PAGES BỊ HACK
-đầu tiên các bạn đăng nhập facebook như bình thường
-sau đó đổi ngôn ngữ sang tiếng anh (us)
vào link https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353?__mref=message_bubble
-chọn trang bị hack và gởi
-hóng 1h facebook check và đợi 

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment