[AEX] AIRSOFT EXTREME TEAM

AIRSOFT EXTREME TEAM 
 Tuyển member tham gia team
 Điều kiện tham gia: 
 Biết Report, Unlock Cơ Bản (Sẽ Làm Bài Test Dễ)
 Hòa Đồng, Không Trẩu 😘😘😘
 Treo Cờ Team 
 Hiểu những bài học cơ bản về TRICK
 Khi Tham Gia Team Không War Cá Nhân hay War Team
 Quyền Lợi
 Trao Đổi, Trao Dồi Kinh Nghiệm Về Trick + Hacking
 Share Các TUT hiếm từ Trick
 Dạy Chế TUT và Những Bài Học Cơ Bản Về Trick
🆗 Tuyển 2 ADMIN Trình Cao Quản Lý TEAM
...............................................
I am ADMIN AIRSOFT - Quang Thái Kid

Nhấn Liên Hệ để tham gia Group nhé! <3


5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment