HƯỚNG DẪN TẠO LÁ CỜ 3D BẰNG PHOTO SHOP

Trước và sau khi có hiệu ứng 3D
Trước và sau khi có hiệu ứng 3D
CHUẨN BỊ:
–          1 tấm hình chất liệu vải.
–          1 lá cờ ( Việt Nam).
Cách tạo nên một lá cờ 3D dễ dàng trong Photoshop
Download Stock tại đây (bao gồm file PSD, stock lá cờ và texture)
Download 3D Flag stock

nguồn: viet design

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment