SHARE TUT RIP 2016

Cách 1 :
Cần 5 clone facebook - clone cổ or 2013 2014 2015 gì đều được .

Vào wall >> Chọn 3 chấm >> Báo cáo >> Đây là một tài khoản giả mạo >> Người chơi trò chơi >> Gửi fb xem xét >> Đóng .

Có thể dùng theo 2 kiểu . 1 clone : doanh nghiệp - 2 clone : tài khoản giả mạo - 2 clone : nội dung không phù hợp >> khiêu dâm và khỏa thân

5 Clone = FAQ nếu trong 3 ngày không mở checkpoint và reply mail của facebook team .

Nếu nạn nhân là clone 2k15 thì die khỏi cp . Tùy vào account và tùy vào facebook support . Nếu không thành công người đó sẽ bị đổi tên và nên report tiếp tục khoảng 2 > 3 lần thì sẽ = FAQ mạo dạnh !

Chúc các bạn thành công !


Cách 2 :

Bước 1:
 Fake IP US, Đỗi Ngôn Ngử FaceBook Qua US
Bước 2:

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Bước 3 :Nhập Link Victim
Bước 4 :Nhập Tên Victim
Bước 5: Chọn 9 năm

Bước 6 :Thần chú
" think this child do not old to use Facebook "

Cách 3 :
Bước 1: Truy cập vào
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Bước 2
 :Nhập Link Victim
Bước 3 :Nhập Tên Victim
Bước 4 :Chọn 10 năm
Cuối cùng nhập đoạn này :
-Nu Este de 14 ani . Nu se poate utiliza Facebook Confirmare echipei mulțumim Facebook Echipa

Cách 4 :
Bước 1 : Vào Wall Facebook của nó
Bước 2 : Chọn vào dấu … bên phần ảnh bìa , rồi
chọn là Gửi bảo cáo ,>BÁO SAI PHẠM TẠI
KHOẢN CỦA *** Nhật kí này chứa nội dung
không phù hợp .
Tình dục
Hoàn thành !

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment