SHARE BỘ SƯU TẬP GẦN 500 STYLE TRONG PHOTO SHOP

Đây là bộ sưu tập Layer Style trong Photoshop mà mình đã sưu tập được từ khá lâu, khoảng gần 500 Style áp dụng rất tốt đối với Web design, Text effect ...

DOWNLOAD

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment