TUT UNLOCK TÊN GIẢ 2016 - Viên Dandy

TUT UNLOCK TÊN GIẢ

1. https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

2. https://vi.vn.facebook.com/help/contact/197295393639994

3. https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt) Sau khi gửi ở link hỗ trợ.

Vào Mail của tài khoản

Cách REP MAIL:

< REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >

 Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information

Full name:

Date of birth :

Thanks facebook team

 <ĐÍNH KÈM CMND>

Copy nhớ ghi nguồn. Thanks For Reading!

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment