Hướng Dẫn Thêm Thanh Like & Share Chạy Dọc Blog - Viên Dandy


Đối với những người chơi web, forum thì công cụ chia sẻ lên các mạng xã hội là không thể thiếu. Công cụ này giúp blog, forum của bạn có nhiều lượt view hơn , làm tăng trafic cho blog,forum.
Demo


Nếu thấy thích tiện ích rồi thì bắt đầu cài nhé!!

 1.  Đăng nhập Blogger ->  Mẫu -> Chỉnh Sửa Html
 2.  Tổ hợp Ctrl + F rồi tìm thẻ </body> 
 3. Đặt đoạn code dưới sau thẻ </body>
 4. Lưu lại và xem kết quảCode:
<style>
/* Fixed Positioned AddThis Toolbox */
.sharing_box {
position: fixed;
top: 10%;
right: 0;
border: 3px dashed #F60;
padding: 5px 5px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
background: #FEB;
width: 60px;
min-height: 345px;
z-index:8000;
}
.sharing_box .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:55px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>
<img alt='Share Emphasis' height='46px' src='https://lh4.googleusercontent.com/--zvIsm0-pxk/T0CJrkT95JI/AAAAAAAABqw/IH7XZYIh3C0/s56/share_mark.gif' width='56px'/>
</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:3px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:3px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'/>
<div id='fb-root'/>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:Plusone size='tall'/>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'/>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,&quot;script&quot;,&quot;twitter-wjs&quot;);</script>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&quot;;
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
 var li = document.createElement(&#39;script&#39;); li.type = &#39;text/javascript&#39;; li.async = true;
 li.src = &#39;https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js&#39;;
 var s = document.getElementsByTagName(&#39;script&#39;)[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-527f9aa5427486be' type='text/javascript'/>
<!-- AddThis Button END -->

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment