[ HTML ] Share Template Blogger Micro Mag                  
Hướng Dẫn Cài Đặt Template Cho Blogger !
B1: Đăng Nhập Vào Blogger Chọn Wepsite Bạn Muốn Cài Tempalte 
B2: Chọn Mẫu. Tiếp Đến Chọn Sửa HTML
B3: Coppy Tất Cã CODE DOWLOAD Lại Bỏ Vào Trong Khung Bên Blogger
Và Sau Đó Lưu Mẫu Lại
Chúc Các Bạn Thành Công ^^5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment