Report 12 năm                 Hướng dẫn Report 12 năm


Bước 2 : Cái đầu tiên nhập link nạn nhân
               Cái thứ hai nhập tên nạn nhân
               Cái thứ ba bấm 12 năm
               Cái thứ tư nhập thần chú:Tài khoảng này chưa đủ tuổi vị thành viên . Hi Vọng Nhóm Facebook sớm xóa tài khoảng này

Bước 3 : Gửi là hoàn thành....


by : Khương Trung Thạch

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment