[Hướng Dẫn] Check Pass Gmail Cho Mấy Bạn TrẻB1 : Check Mail Ẩn :)
B2 : Vào Gmail.com
B3 : Click Vào "Bạn Cần Trợ Giúp?"
B4 : Chọn "Tôi Không Biết Mật Khẩu Của Mình" rồi điền Mail Victim
B5 : Ấn Vào "tôi không biêt"
B6 : Ấn Vào "xác mình danh tính của mình" hoặc "cách khác"
B7 : Ô 1 điền mail của mình
     Ô 2 nhập lại
B8 : Cái Dòng Đầu Chọn Bùa
B9 : Cái Dòng 2 phải test từng năm từng tháng 1
B10: Ấn : Bỏ Qua Bươc Này
B11: Chọn Bừa Các Cái Còn Lại
* Chỉ Cẩn Đúng Ngày Lập Là Kiểm Soát Mail Trong 5p :)
Good Luck

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment