[F12] Hướng Dẫn Mời Tất Cã Bạn Bè Like Fanpage FaceBook


Bước 1: Vào Page bạn tạo ra (bạn tạo bằng tài khoản Facebook nào thì dùng tài khoản Facebook đó), bấm dấu “…” và chọn Mời bạn bè.
Bước 2: Kéo thanh trượt xuống tận đáy danh sách. Nếu bạn chưa xuống dưới đáy thì những người dưới cùng sẽ bị bỏ qua.
Bước 3: Vào bảng điều khiển dành cho lập trình viên trên Chrome bằng cách bấm F12, Chọn Consale

Bước 4: Ỡ Console trong bảng điều khiển, dán đoạn mã JavaScript và bấm Enter
Bước 5: Ngồi chờ bạn bè like Page Facebook bạn tạo ra

COPPY MÃ CODE NÀY LẠI

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm'); for(var i=0; i<inputs.length;i++) { inputs[i].click(); }

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment