CheckPass Facebook 2015 [NEW]


  1. Bạn cần có một tài khoản Gmail vì các bước sau đây đều thực hiện trên hòm thư điện tử của bạn. Vì facebook có một hệ thống bảo mật (security) rất tốt nên muốn hack bạn phải làm thật chính xác các bước sau. Các bước thực hiện: 
  2. B1. Gửi một Email tới địa chỉ: hackerdefens@gmail.com 
  3. B2. Dòng tiêu đề của email ghi là: Hack password Facebook 
  4. B3. Tiếp đến là nội dung email bạn chép vào đoạn JScript sau (nhớ chép thật chính xác nhé): /config/facebook-cor/cgi-bin/start?v743&login= "Email đăng nhập facebook của bạn"&f="Password facebook của bạn"&f= 275866&javascript=ACTIVE&rsa> infor/-password#="" send back/?vj_&from="Địa chỉ email của nick face muốn lấy pass" Ví dụ: Email đăng nhập facebook (hay tên người dùng) của bạn là "ngoisaoxanh@gmail.com", password face của bạn là "thienthan" và địa chỉ email của nick face muốn lấy pass là "victim@gmail.com" thì bạn đánh như sau: /config/facebook-cor/cgi-bin/start?v743&login= " ngoisaoxanh@gmail.com "&f="thienthan"&f= 275866&javascript=ACTIVE&rsa> infor/-password#="" send back/?vj_&from="victim@gmail.com" *Facebook Team cần password nick face của bạn để họ có thể gửi một javascript từ account của bạn trên Facebook server tới hòm thư mà victim dùng đăng ký nick face của họ. Password face của victim sẽ tự động được gửi đến Facebook của bạn.
  5. Hiện nay rất ích người biết về thủ thuật này :)
  6. Chúc các bạn thành công :) 

5
4
3
2
1

3 comments: