[ R.I.P ] Hướng Dẫn Report FacebookCách R.I.P 14 Tuổi
B1: Vào Link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
B2: Nó Sẽ Hiện Ra 4 Dòng
Dòng 1 : Url Nạn Nhân
Dòng 2 : Tên Nạn Nhân
Dòng 3 : Chỉnh Thành 11 Tuổi
Dòng 4 : COPPY Thần Chú Này Lại Và Pass Vào

– Hi Facebook Team
– That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook
– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team

B3: Nhấn Nút Gữi !!!

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment