Report FAQReport FAQ =)) Mạo Danh
- Share Report FAQ Dành Cho Nick Chính Đã Veri
Bước 1: Dùng Tạo 3-4 Tài Khoản Facebook Và Kết Bạn Với Nick Chính
Bước 2: 3-4 Nick Phụ Vừa Lập Báo Cáo Nạn Nhận Giả Vờ Là Nick Chính..
Bước 3: 3-4 Tin Nhắn Của Nick Phụ Sẽ Gữi Qua Inbox Bạn Đồng ý Cả Những Tin Nhắn Đó...
Bước 4: Quay Lại Nick Chính.. --> Vào Tường Nạn Nhân Báo Cáo Giả Vờ Là Tôi.. 30-45 Phút Nạn Nhân Sẽ Die =))
 By : Nguyễn Văn Dũng

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment