Hướng Dẫn Làm Ảnh Đại Diện VIDEO Cho FaceBook

                     
- Sau đây là nhưng bước để treo avt (ảnh đại diện động, video)
- vào http://www.getproxy.jp/en/?area=en dùng US hoặc UK
- Bước 1: Fake IP sang California.
- Bước 2: Fake UserAgent thành Iphone.
- Bước 3: Vào fb bằng giao diện điện thoại.
- Bước 4: Đổi avt video.(thời gian dưới 6giây thì phải)
- Chúc các bạn thành công

5
4
3
2
1

4 comments: