Thay Đỗi Ngày Sinh Không Cần Giới Hạn


- Thực ra thì cái việc bị giới hạn đổi ngàythángnăm sinh trên Facebook và có thể đổi lại thì không khó và cũng có nhiều bạn biết rồi. Nhưng cũng có nhiều bạn còn không biết và nghĩ rằng nó đã bị giới hạn y như cái đổi tên quá số lần quy định.

- Trên internet thì mình chưa thấy có topic nào hướng dẫn đổi ngày, tháng, năm sinh trên Facebook khi bị giới hạn cả, vậy nên mình hướng dẫn cho những bạn dùng Face bị giới hạn số lần đổi và không biết cách đổi.
- Đổi cái này thì không có gì khó như cái đổi tên, nó không yêu cầu chúng ta xác thực cái gì hết.
Đầu tiên các bạn vào link sau:​ 
https://www.facebook.com/help/contact/177493942357554
- Một trang hỗ trợ đổi ngày, tháng, năm sinh sẽ xuất hiện như thế này (ngôn ngữ English US) Bạn nào không có dành tiếng Anh thì có thể chuyển qua tiếng Việt cho dễ hiểu
Date of birth ta chọn:
  1. Add year: Chọn Năm
  2. Add month: Chọn Tháng
  3. Add day: Chọn Ngày
Reason for this change ta gõ:

This is my birthday (Đây là ngày sinh của tôi) (dùng ngôn ngữ nào thì gõ ngôn ngữ đó)
Sau đó ta nhấn Send và nó sẽ gửi yêu cầu thành công. Chờ khoảng 5 phút sau các bạn vào phần thông tin của mình sẽ thấy thành quả

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment