Giới Thiệu AutoLike - VipLikeViet.Com


Hack Like, Hack Sub, Auto Share, Auto CMT, V.V
Đầu tiên, để sử dụng VipLikeViet.Com, bạn phải có đủ 3 điều kiện sau:
+ Nick Facebook của bạn phải trên 18 tuổi (Từ năm 1996 trở lại).
+ Bật theo dõi bởi "Tất cả mọi người" [ Cài Đặt Theo Dõi ]
+ Status / Ảnh Phải để chế độ công khai.
- Mọi Chi Tiết Liên Hệ: Lê Văn Phương

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment