Auto Post FaceBook 2015

Giống như nhan đề ở trên. Code này có 1 số tính năng như sau:

1.Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
2.Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
3.Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
4.Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
5.Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
6.Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
7.Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
8.Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
9.Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
10.Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends)
Hướng Dẫn Sữ Dụng
– Đầu tiên bạn đăng nhập vào trang Facebook Cá Nhân
– Sau đó bạn tiến hành copy bằng nút Ctrl + C .
– Ở giao diện trang chủ bạn tiến hành nhấn Ctrl + Shift + J trên bàn phím máy tính.
– Bạn dán Code vừa Copy được ở trên bằng nút Ctrl + V .
– Enter và trải nghiệm các chức năng  :) :) :)
+ Nếu thấy hay nhớ Share bạn bè nhé.
- CODE



5
4
3
2
1

2 comments: